ROMEINS VIERSPAN.

Ik ben SprekersMentor, voor zakelijke sprekers.
Mijn bedrijfsnaam A B ? D staat voor: Attentum - Benevolum - ? - Docilem parare.

Dit is Romeins. Voor de Romeinen was spreekvaardigheid essentieel, van jongs af werd het geleerd. De carrière werd er door bepaald:  gemaakt of gebroken. Er waren Romeinen die met hun spreekvaardigheid hun leven probeerden te redden als ze voor hun rechters stonden. En daarmee soms overleefden.

Het belang en de mogelijkheden van spreekvaardigheid zijn voor u niet minder groot. Het kan een carrière, een aquisitietraject in belangrijke mate ondersteunen, ja vaak bepalen.

A B ? D: Hoe ziet dit er in 2021 uit? Het Romeinse vierspan, uw voertuig om zakelijk succes te hebben?

A staat voor aandacht krijgen
B voor goodwill krijgen
? daar kom ik later op terug
D voor de toehoorder boeien.

Mijn coaching om Aandacht te leren krijgen en vast te houden - Scherpe, objectieve, zakelijke feedBack - Veel Documentatie om op ieder verloren moment het geleerde op te roepen.
En het ? (vraagteken)? Door onze samenwerking maakt U maximaal gebruik van uw  X factor. Uw zakelijke X factor gebruiken, uw spreekvaardigheid ontwikkelen om zakelijke succes te hebben, het gaat om het zakelijke spreken.

A B ? D ZakelijkSpreken heeft het commitment om het maximale uit u te halen. In een korte periode krijgt u veel informatie en ervaring, voldoende voor minstens een jaar lang succesvol en gedreven presenteren, met de modernste vormen, tactieken en aanpak.
Wat betekent  A B ? D en hoe spreek je het uit?
A, B, vraagteken, D.
Het vraagteken in A B ? D staat voor het oplossen van uw vragen bij het voorbereiden en het geven van zakelijke presentaties. Als u voor uw komende speech of presentatie niet goed weet hoe van A via B naar je D(oel) te komen, dan kan A B ? D ZakelijkSpreken waarschijnlijk veel voor u doen.
Nadat ik in 2000 begonnen was met A B ? D ZakelijkSpreken kwam er in 2004 volkomen onverwacht een andere onderbouwing van de door mij gekozen bedrijfsnaam. Bas Andeweg en Jaap de Jong promoveerden in dat jaar in Nijmegen. De titel van hun dissertatie is: 'DE EERSTE MINUTEN. Attentum, Benevolum en Docilem parare in de inleiding van toespraken.'
Zij analyseren de inleiding van toespraken en beginnen bij de Romeinse leermeesters die de spreker adviseren om in de inleiding te werken aan:
Attendum = Aandacht krijgen,
Benevolem = goodwill krijgen,
Docilem parare = het publiek voorbereiden op het onderwerp.

A B ? D ZakelijkSpreken is de moderne uitbreiding van deze oude wijsheid met meer effect,voor de spreker en de toehoorder van de 21e eeuw, als resultaat.

Omdat computers in bepaalde situaties niet goed met het ? teken om kunnen gaan, kan het zijn dat u A B ? D ZakelijkSpreken soms ook ziet als ABXD of AB-D.

Closed Loop Presenteren©
Mijn adviezen en trainingen zijn gebaseerd op de Closed Loop Presenteren©
methode. Een aanpak die veel sprekers geweldig helpt om de stap naar “spreken met
zakelijk effect” mogelijk te maken. Het betekent actiegericht presenteren met
voortdurend bijsturen als rode draad.


Werkwijze - Filosofie
Werken en Oefenen in een veilige omgeving.
Er mag op geen enkele manier een rem zijn op onze communicatie. Ik moet in
staat zijn om mijn feedback optimaal door te geven en dit is ook van
toepassing op de klant. Daarom werk ik voornamelijk op individuele basis of
met een kleine groep van personen die in de werksituatie geen of weinig
contacten hebben.

De basis is een robuuste methodiek met op wetenschappelijk of ervaring gebaseerde
onderdelen.

Primair staat: sterke competenties ontwikkelen, de zwakke niet storend maken.

De cursist is in belangrijke mate zelfsturend.

Na ieder onderdeel is er wederzijdse feedback en worden afspraken gemaakt over de
volgende stappen.

Ieder nieuw onderdeel sluit aan bij de ervaringen en kunde van de cursist.

Het geleerde is relevant en direct toepasbaar. Maar het geleerde is voor “meer dan
morgen een goede presentatie geven”.

De aanpak is gebaseerd op “best practice” en “simply succesfull” methodieken.

Om het geleerde beter vast te houden is er schriftelijk materiaal met specifieke
adviezen, werkformulieren, checklisten, achtergronden en meer. Hierdoor krijgen
mijn relaties een werkmap die nog lang na de coaching/ training een bron met hulp
en kennis is.
Een deel is vastgelegd in boeken/ e-boeken. Zie Boeken.

De mentor/coach/trainer heeft afstand - ziet de problematiek - ziet de mogelijkheden
bij de cliënt - zorgt voor de planmatigheid - gaat met de cliënt voor de goede
oplossing - is interactief/ lerend/ verhelderend - is een creatieve bron voor ideeën en
plezier in presenteren.

Na afloop is de mentor/coach/trainer steeds te consulteren.

Breed
Als je een relatie van mij bent dan gaat mijn feedback verder dan de presentatie
alleen. Ik kijk ook naar de communicatie rond de presentatie: je website, brochures,
aankondigingen, hand-out en meer. Ik ben blij als je mijn voorstellen gebruikt, maar
heb hierbij geen geldingsdrang.

Niet moeilijker dan strikt nodig
Zonder poespas presenteren. Zonder poespas voorbereiden, doelgericht met niet
meer diepgravende zaken dan strikt nodig is.
AB?D ZakelijkSpreken  Benedendorpsweg 39  6862WC Oosterbeek   026 334 2839   06 273 65 297      KvK 82165610